Systèmes opérationnels de simulation d'environnement

Kalibrace

 

Kvalifikace vašich zařízení je prováděna naším metrologickým oddělením, které zkontroluje a nakalibruje váš park pomocí prostředků průběžně revidovaných orgánem certifikovaným dle COFRAC a dle doporučovaných postupů.

Naše metrologické oddělení provede mapování vašich zařízení pro klimatické zkoušky podle platných norem (FD X 15-140, EN 60068 a všech dalších zvláštních norem a procedur).

Našim cílem je zajistit shodu vašeho měření.