Systèmes opérationnels de simulation d'environnement

Náhradní díly

Díky našim pobočkám a velkým zásobám náhradních dílů SCS ručí za schopnost svých techniků a dopravců pružně reagovat.

Již více než 20 let SCS zajišťuje preventivní a nápravnou údržbu zařízení všech značek. Naším původním posláním bylo zajistit dlouhou životnost zařízení, proto jsme se vždy snažili mít na skladě dostatek náhradních dílů specifických pro každou značku. V našich závodech se nachází více než 2000 referencí, 170 zdrojů zásobování. Cíl je jediný – být schopni reagovat s co možná nejkratší prodlevou.

Náhradní díly z oblasti chlazení, elektrického a elektronického zařízení, mechaniky, pneumatiky, hydrauliky, informatiky a systému regulace tvoří naše skladové zásoby, v závislosti na poptávce také reprodukujeme specifické díly.

Vždy najdeme řešení pro udržitelnost vašich pracovních nástrojů a zařízení, proto s námi sdílejte vaše potřeby a požadavky. Uděláme vše proto, abychom naplnili vaše očekávání.