Systèmes opérationnels de simulation d'environnement

Nápravná údržba


 
Náš pohotový tým odhalí příčinu dysfunkce a posléze v krátké lhůtě zasáhne na místě. Pokud bychom závadu nevyřešili telefonicky, zahájíme s vaším souhlasem zásah s již předem identifikovanou příčinou závady.
 
Naši technici zasahují ve voze vybaveném náhradními díly pro urgentní případy, stejně jako s « defektními » díly, jež byly předem identifikovány.
 
Pokud to daný případ vyžaduje, uskuteční se veškerá expertíza a oprava v našich prostorách. Po ukončení mise technik sepíše zprávu o zásahu zahrnující detaily operace, strávený čas, nahrazené díly a zmíní také, v případě potřeby, doplnění či stav chladící kapaliny a na ně navazující kontrolu těsnění, jak vyžaduje legislativa.