Operativní systémy simulace prostředí

Obnova

 

Náš tým vám nabízí renovaci vašich starších zařízení. Díky své široké expertíze vám SCS nabízí: uvedení ve shodu, zlepšení výkonnosti, upgrade řídicího systému, přesun parku na klíč…

SCS vám zajistí také hladké ukončení činnosti a zpětné odkoupení zařízení: odinstalování, demontáž, transport, odstranění znečišťujících látek…

REGULACE – PROGRAMOVÁNÍ: Integrace výkonného a uživatelsky přístupného dotykového řídicího systému FYGone. Náš systém je otevřený, bez přístupových kódů a přístupný pro veškerou údržbu a nepoužívá žádnou výhradní kartu výrobce.

KAPALINY: Uvedení v soulad s normami chladících kapalin podle environmentálních vyhlášek a zlepšení výkonnosti na vyžádání.