Systèmes opérationnels de simulation d'environnement

Preventivní údržba

 
Díky našim zkušenostem vám můžeme nabídnout flexibilní smlouvy o údržbě a přinášíme vám tak individuální řešení přizpůsobené vašim potřebám. Vaše zařízení bude spolehlivější a optimalizované a vy budete mít jistotu jeho dostupnosti a konkurenceschopnosti.
 
Za tímto účelem klademe důraz na kvalitativní aspekt našich úkonů, které zahrnují monitoring preventivních i nápravných zásahů u každého stroje, kontrolu těsnění dle předpisů či dohledatelnost zacházení s chladicími kapalinami.

Navrhneme vám možná vylepšení, jimiž mohou být upgrade řídicího systému, změna rozměrů a adaptace vašich nástrojů pro nové trhy či vyčištění strojového parku. Současně vás budeme průběžně informovat o normativních změnách v oblasti našeho působení a dávat vám cenné rady.

U všech zařízení bude vydán záznam o údržbě, technik pak na konci každé prověrky přiloží etiketu, na níž zaznamená datum prověrky, datum další návštěvy, typ a množství chladicí kapaliny i potvrzení kontroly těsnění. Vaše zařízení tak bude vždy v souladu s platnými normami a vy tak budete moci snadno naplnit požadavky na kvalitu.